معرفی مرکز

با توجه به  رشد قابل توجه فناوری در سالهای اخیر، نیاز به انرژی بطور چشمگیری در حال افزایش می باشد. از طرفی، کاهش منابع فسیلی، خطر نیروگاه های هسته ای، افزایش چشم گیر نیاز به انرژی فسیلی برای مصارف صنعتی، نیاز به سازگاری با محیط زیست و کنترل آلودگی هوا و اثر گازهای گلخانه ای منجر به رشد سرمایه گذاری کشورهای مختلف دنیا در بخش انرژی های تجدیدپذیر شده است. در کشور ما نیز با توجه به پتانسیل بالای موجود برای تولید انرژیهای نو، تحقیق و توسعه تکنولوژهای تولید این نوع از انرژیها ضروری به نظر می رسد. مرکز تحقیقات انرژیهای نوین واحد دماوند در آبان ماه 1395 با بکارگیری استادان، فارغ التحصیلان و دانشجویان نخبه با هدف تحقیق و توسعه در زمینه انرژیهای نو شروع به فعالیت کرده است. این مرکز در راستای نیاز روز افزون صنایع منطقه و کشور، اقدام به انجام خدمات تحقیق و مشاوره، اجرای پروژه های مختلف در راستای بهینه سازی تولید و مصرف، انتقال و توزیع انرژی می نماید. همچنین این مرکز قصد دارد با توجه به اولویتهای پژوهشی سازمانها و صنایع مختلف مرتبط با انرژی در راستای رفع نیازهای تحقیقاتی و صنعتی کشور گام بردارد.