گروههای پژوهشی

- بازیابی و بازیافت انرژی

- انرژی باد

-مدیریت مصرف انرژی

-شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی

-سیستم های فتوولتاییک

- گرمایش و سرمایش خورشیدی

- نیروگاههای برق-آبی مقیاس کوچک

-زمین گرمایی

- ساختمانهای هوشمند

-شهر هوشمند

- حقوق انرژی

- انرژی و محیط زیست

- بلاک چین

- هاب انرژی

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل